AUDYT

AUDYT

NASZA OFERTA


Zespół audytorów złożony z profesjonalnych prawników i radców prawnych specjalizujących się w ochronie danych osobowych zweryfikuje stosowaną aktualnie u przedsiębiorcy dokumentację pod kątem zgodności z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Po dokonaniu kompleksowej analizy przedstawionych materiałów, zaprezentujemy Państwu Raport powdrożeniowy, zawierający wytyczne pozwalające na dokonanie aktualizacji dokumentacji oraz wdrożenie adekwatnych procedur.

O AUDYCIE

GROMADZENIE I POZYSKIWANIE INFORMACJI


AUDYT W SIEDZIBIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Audyt wdrożeniowy poprzedzony jest spotkaniem audytowym z wybranymi pracownikami przedsiębiorcy, ukierunkowanym na:

 • zebranie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych u Klienta;
 • analizę systemów informatycznych przedsiębiorcy w przedmiotowym zakresie, z uwzględnieniem m.in. stosowanych zabezpieczeń, procedur uwierzytelniania użytkownika, oraz tworzenia i przechowywania kopii zapasowych,
 • ustalenie warunków, w jakich przetwarzane są dane osobowe (m.in. poprzez oględziny stanowisk pracy) oraz funkcjonowania procedur i zasad ochrony danych osobowych w odniesieniu do osób mających do nich dostęp (uwzględnienie tzw. czynnika ludzkiego);
 • sprawdzenie świadomości pracowników Klienta w zakresie ochrony danych osobowych.

O AUDYCIE

PRZEBIEG AUDYTU


NASI AUDYTORZY:

 • przeprowadzą dla Państwa audyt bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),
 • przeprowadzą weryfikację i kontrolę poprawności dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa,
 • przeanalizują stan faktyczny pod kątem istnienia obowiązku zgłoszenia zbiorów danych gromadzonych u przedsiębiorcy do rejestrów GIODO,
 • zweryfikują prawidłowość zasad współpracy Klienta z podmiotami zewnętrznymi powierzenia i udostępniania danych osobowych.

ZAKOŃCZENIE AUDYTU

REKOMENDACJE POAUDYTOWE


Przeprowadzony audyt wykaże czy Państwa przedsiębiorstwo spełnia wymagania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz jakie działania powinny zostać podjęte, aby spełnić nakładane przez przepisy prawa wymagania.

W podsumowaniu przeprowadzonego audytu otrzymają Państwo szczegółowy Raport powdrożeniowy, obejmujący:

 • ocenę stanu faktycznego (tj. opis procedur ochrony danych osobowych stosowanych aktualnie w przedsiębiorstwie), wraz ze wskazaniem obszarów wymagających korekty,
 • analizę ewentualnych ryzyk w procesach przetwarzania danych osobowych przedsiębiorstwa – określenie słabych punktów systemu ochrony danych osobowych u Klienta,
 • rekomendacje naszych audytorów ukierunkowane na dostosowanie Państwa wewnętrznych procedur do obowiązujących przepisów poprzez opracowanie oraz aktualizację dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych

SZCZEGÓŁY

WIĘCEJ INFORMACJI


NA CZYM POLEGA SPOTKANIE PRZEDAUDYTOWE?

Spotkanie przedaudytowe obejmuje:

 • podsumowanie analizy ankiet;
 • rozmowy z pracownikami reprezentującymi różne obszary aktywności przedsiębiorstwa;
 • oględziny stanowisk pracy, w tym miejsc przechowywania danych osobowych oraz komputerów;
 • przekazanie dokumentacji poddawanej analizie w ramach przeprowadzanego audytu.
W RAMACH AUDYTU ANALIZIE PODDANE ZOSTAJĄ:
 • dokumentacja przekazana przez przedsiębiorcę, w tym wszelkie umowy handlowe, informacji rekrutacyjne, oświadczenia i regulaminy, których treść dotyczy obszaru ochrony danych osobowych;
 • podstawowe procedury obowiązujące u przedsiębiorcy, a dotyczące ochrony danych osobowych (tj. z zakresu HR i kontaktów z handlowych przedsiebiorcy z podmiotami trzecimi);
 • w podstawowym zakresie – zabezpieczenia systemów informatycznych;
 • wszelkie praktyki i zwyczaje przedsiębiorcy w zakresie ochrony danych osobowych.
RAPORT POAUDYTOWY OKREŚLA:
 • stopień zgodności procedur oraz dokumentacji stosowanej przez przedsiębiorcę z RODO;
 • rekomendacje ukierunkowane na skorygowanie wykrytych nieprawidłowości;
 • opis zmian wprowadzanych następstwie RODO wraz z opisem ogólnych zasad ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie.
W NASTĘPSTWIE RAPORTU POAUDYTOWEGO WYKONAWCA PRZEKAŻE PRZEDSIĘBIORCY:
 • komplet klauzul, jakie należy implementować do umów handlowych;
 • oświadczenia i komunikaty, jakimi przedsiębiorca winien się posługiwać;
 • zestaw rejestrów, w tym rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, rejestru autoryzacji, rejestru incydentów oraz innych – w zależności od potrzeb przedsiębiorcy;
 • dokument „Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych” – zbiór dobrych praktyk przedsiębiorcy w zakresie ochrony danych osobowych.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA

DEDYKOWANE PAKIETY RODO


PAKIETY PODLEGAJĄ MODYFIKACJOM W CELU DOPASOWANIA ICH DO POTRZEB KLIENTÓW. ISTNIEJE PONADTO MOŻLIWOŚĆ WYBORU JEDNEGO, KONKRETNEGO MODUŁU NP. PRZESZKOLENIA KADRY MENEDŻERSKIEJ Z ZAKRESU RODO.

ZAUFALI NAM


 

 

KONTAKT


 

 

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60 | +48 607 990 838
E-mail: info@inlegal.pl | kancelaria@turcza.com.pl

Oddział Poznań

 

ul. Palacza 144
60-278 Poznań

Godziny otwarcia: od pon do pt - 9.00-17.00

 

Oddział Leszno

 

ul. Niepodległości 49
64-100 Leszno

Godziny otwarcia: od pon do pt - 9.00-17.00

 

ZNAJDŹ NAS


TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

Biuro

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Palacza 144
60-278 Poznań

Telefon: +48 61 666 37 60 | +48 607 990 838
E-mail: info@inlegal.pl|kancelaria@turcza.com.pl

Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

O nas

Dostarczamy nowoczesne rozwiązania szkoleniowo-doradcze z zakresu szeroko pojętego prawa i tematyki prawnej. Zapewniamy dostęp do najwyższej jakości usług dopasowanych do potrzeb Klientów.

Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

Copyright © 2019 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.